Prisliste

Fritidspas-ordning


Fra 1. april udvider Aabenraa Kommune Fritidspas-ordningen, så alle børn fra 0.-9. kl. og unge i SSP-regi kan få kontingentstøtte på op til 1000 kr. om året. Baggrunden for at få et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.


Læs mere og hjælp de børn og unge det er relevant for med at ansøge her: www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/fritidspas/


Kontaktperson er Kultur- og Fritidskonsulent Uffe Vind, uv@aabenraa.dk